Публічна оферта

Преамбула

Нижче викладений текст публічної оферти (надалі за текстом - оферта) ВіЯр (надалі за текстом - Продавець) є офіційною публічною пропозицією укласти (відповідно до cт. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України) електронний договір купівлі-продажу/надання послуг представлених на сайті www.viyar.ua в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» на умовах, що викладені в цій оферті (надалі-Договір).

Договір вважається укладеним у порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення вами дій, передбачених розділом 3 цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття вами (далі – Покупець/Замовник) всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними й достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Чинна версія цього Договору завжди розміщена на Сайті Продавця/Виконавця та/або «ВіЯр» і в обов’язковому порядку є доступною для ознайомлення Покупцю/Замовнику або Відвідувачу Сайту до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

Терміни

В даній Оферті використовуються терміни, що мають наступне значення:

Оферта – пропозиція укладання електронного договору купівлі-продажу/надання послуг у розумінні Закону України «Про електронну комерцію» та відповідно до cт.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України на умовах, встановлених Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр та викладених у цій Оферті.

Продавець/Виконавець та/або ВіЯр – суб’єкти господарської діяльності (товариства з обмеженою відповідальністю), які кожен окремо здійснюють свою господарську діяльність з продажу Товару/надання Послуг під ТМ «ВіЯр», що зазначені за посиланням. ТОВ

Покупець/Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, замовляє, придбаває, використовує або має намір придбати чи замовити Товари/Послуги Продавця/Виконавця та/або ВіЯр для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Відвідувач Сайту – фізична особа, яка відвідує Сайт Продавця/Виконавця та/або ВіЯр.

Сайт або Інтернет-магазин – сайт Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, розміщений у мережі Інтернет за адресою www.viyar.ua, через який Продавець/Виконавець та/або ВіЯр пропонує до продажу певний перелік Товарів/Послуг.

Товар(-и) – продукція з переліку, наведеного на Сайті, яку Продавець/Виконавець та/або ВіЯр пропонує до продажу Покупцям/Замовникам.

Послуга(-и) – послуги з переліку, наведеного на Сайті, які Продавець/Виконавець та/або ВіЯр пропонує до продажу Покупцю/Замовнику.

Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Покупця/Замовника на прийняття умов Оферти.

Оферта вважається акцептованою Покупцем/Замовником, а Договір купівлі-продажу/надання послуг укладеним з моменту оформлення Покупцем/Замовником Замовлення на Сайті згідно з розділом 3 та підтвердженням прийняття умов Оферти.

Замовлення – вчинення дій, спрямованих на придбання Товарів/Послуг Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, шляхом заповнення/внесення Товарів/Послуг Продавця/Виконавця та/або ВіЯр до відповідної форми на сайті Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, підтвердження такого замовлення та підтвердження згоди з умовами даної Оферти.

Договір купівлі-продажу/надання послуг – договір купівлі-продажу/надання послуг, укладений за допомогою акцепту (здійснення Замовлення) Покупцем/Замовником умов даної Оферти та здійснення замовлення без його письмового підписання Сторонами.

Закон України «Про захист персональних даних» – Закон України «Про захист персональних даних»
№ 2297-VI від 01.06.2010 року з усіма змінами та доповненнями.

Cookie – це невеликі фрагменти даних (текстові файли), які надсилаються у ваш браузер із веб-сервера і зберігаються на вашому пристрої, щоб Cайт Продавця/Виконавця та/або Віяр міг розпізнати ваш пристрій. Існує два типи файлів cookie, постійні та тимчасові (або "сеансові") файли cookie. Постійні файли cookie зберігаються як файли на вашому комп'ютері або на мобільному пристрої протягом тривалого періоду часу. Сеансові файли cookie тимчасово розміщуються на вашому комп'ютері під час відвідування нашого веб-сайту, але видаляються після вимкнення сторінки. Якщо ви не бажаєте приймати файли cookie, ви можете налаштувати параметри безпеки своїх веб-браузерів.

Пункт видачі Товарів/надання Послуг – пункт самовивозу, де Продавець/Виконавець та/або ВіЯр видає/надає замовлений та оплачений Покупцем Товар/Послуги, адреса якого визначається Покупцем/Замовником під час оформлення Замовлення на Сайті. Підтвердження адреси пункту видачі Товару або надання Послуг при кожному конкретному Замовленні повідомляється Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр окремо шляхом надсилання Покупцю/Замовнику листа по електронній пошті, яку Покупець/Замовник вніс при реєстрації на Сайті.

Пункт повернення товарів – пункт самовивозу, де Продавець/Виконавець та/або ВіЯр здійснював видачу замовленого та оплаченого Покупцем Товару або наданих послуг, адреса якого визначається Покупцем/Замовником під час оформлення Замовлення на Сайті, в якому Покупець/Замовник може здійснити повернення такого Товару протягом строків, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

Доставка до місця призначення – доставка замовленого та оплаченого Покупцем Товару/Послуг через кур’єрські служби доставки або у інший спосіб на умовах визначених на сайті у розділі «Доставка та оплата».

Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення.

1. Загальні положення.

1.1. ВіЯр публікує / розміщує цей Договір купівлі-продажу/надання послуг як публічний договір-оферту відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та п.4 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Дана Оферта визначає всі істотні умови Договору між Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр та Покупцем/Замовником. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням даної Оферти, застосовуються умови Оферти.

1.3. Покупець/Замовник акцептує дану Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами та визнання її умов справедливими та такими, що не обмежують права Покупця/Замовника.

1.4. Оформлення Замовлення Покупцем/Замовником на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Покупцем/Замовником даної Оферти.

1.5. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Покупцем/Замовником умов даної Оферти.

2. Предмет Договору.

2.1. За даним Договором Продавець/Виконавець та/або ВіЯр зобов'язується передати Покупцеві/Замовнику у власність Товар/надати Послуги, що пропонуються на сайті Інтернет-магазину Продавця/Виконавця та/або ВіЯр www.viyar.ua, а Покупець/Замовник приймає або зобов'язується прийняти Товар/Послуги і сплатити за нього визначену вартість.

2.2. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб.

2.3. Даний Договір визначає умови купівлі-продажу/надання послуг лише тих Товарів/Послуг, що представлені на Сайті Інтернет-магазину www.viyar.ua.

2.4. Датою укладення Договору (акцептом Оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем/Замовником умов Договору є дата реєстрації на Сайті та/або здійснення Замовлення та відмітки у відповідному полі про згоду (прийняття) умов даної Оферти.

3. Порядок здійснення Замовлення.

3.1. Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр на Сайті розміщується перелік Товарів/Послуг та цін на них у вільному доступі для Покупця/Замовника або Відвідувача Сайту.

3.2. Для здійснення Замовлення Покупець/Замовник в обов’язковому порядку реєструється на Сайті, та заповнює форму для Замовлення, що розміщена на сайті Продавця/Виконавця та/або ВіЯр. Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, відмічені, як обов’язкові.

3.3. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр має право відмовити Покупцю/Замовнику у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо весь Товар або його частини/Послуги, немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку/надання послуг в тому числі якщо відомості, вказані Покупцем/Замовником під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.4. В разі відмови Покупцю/Замовнику у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець/Виконавець та/або ВіЯр повідомляє про це Покупця/Замовника шляхом направлення йому листа на електронну адресу та/або повідомлення за номером телефону у тому числі усним повідомленням, які були зазначені Покупцем/Замовником при реєстрації на Сайті.

3.5. Покупцю/Замовнику повідомляється на Сайті у розділі «Статус замовлення», в Особистому кабінеті або шляхом направлення йому листа на електронну адресу та/або повідомлення за номером телефону, які були зазначені ним при реєстрації на Сайті час, коли замовлений Товар, буде доступний або послуги надані на пункті видачі Товарів/надання Послуг або при доставці до місця, за вказаною Покупцем/Замовником.

3.6. Замовлення може бути здійснене Покупцем/Замовником цілодобово.

3.7. Покупець/Замовник не може змінювати своє Замовлення шляхом виключення із Замовлення Товару/Послуг, включення в Замовлення Товару/Товарів/Послуг, зміни кількості замовленого/-их Товару/-ів/Послуг після здійснення оплати.

3.8. Покупець/Замовник може скасувати своє Замовлення щодо Товару/-ів, окрім Послуг виконання яких розпочалося та використаних при цьому товарів шляхом звернення до call-центру Продавця за номером телефону 044-500-57-07 або іншими, які розміщені на Сайті в будь-який день тижня з 8:00 до 18:00. У такому разі, Продавець/Виконавець та/або ВіЯр скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю/Замовнику в порядку, встановленому цим Договором та/або чинним законодавством України.

У такому разі Продавець/Виконавець та/або «ВіЯр» скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю/Замовнику у порядку, встановленому цим Договором та/або чинним законодавством України.

4. Ціна договору та порядок оплати замовлених Товарів/Послуг.

4.1. Покупець/Замовник за доставку Товарів/надання Послуг, внесених в Замовлення, сплачує Продавцю/Виконавцю та/або ВіЯр вартість замовлених Товарів/Послуг шляхом внесення попередньої оплати згідно з цінами, що розміщені на сайті Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, з якими можна ознайомитись на Сайті www.viyar.ua. Ціни на Товари/Послуги можуть змінюватися Продавцем/Виконавцем та/або «ВіЯр» в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. Водночас ціна окремої одиниці Товару/Послуги, вартість яких оплачена Покупцем/Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем/Виконавцем та/або «ВіЯр» в односторонньому порядку.

4.2. Товари/Послуги, замовлені Покупцем/Замовником, оплачуються останнім, шляхом безготівкового розрахунку.

4.3. Оплата здійснюється у спосіб та через платіжні системи оплат, які зазначені на Сайті у розділі «Доставка та оплата».

4.4. Покупець/Замовник має право відмовитись від прийняття Товарів/Послуг, що можуть бути повернуті не прийняті відповідно до норм чинного законодавства України та умов даного Договору.

4.5. Фінансові зобов’язання Покупця/Замовника за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем/Виконавцем оплати суми вартості всіх замовлених Товарів/Послуг.

4.6. Ціни на Товари/Послуги на сайті вказуються з урахуванням всіх податків, передбачених чинним законодавством України.

5. Порядок отримання замовлених Товарів/Послуг.

5.1. Видача замовлених Товарів/передача Послуг здійснюється в пунктах видачі Товарів/надання Послуг, за адресою, визначеною на Сайті Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, або іншою (у разі доставки до місця, за вказаною у Замовленні Покупцем/Замовником адресою).

5.2. При здійсненні Замовлення Покупець/Замовник та/або ВіЯр обирає бажаний спосіб видачі/передачі Товарів/Послуг.

5.3. Замовлені Товари/Послуги поставляються/передаються Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр до обраного Покупцем/Замовником пункту видачі Товарів/передання Послуг, особисто або за допомогою третіх осіб, залучених Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр.

5.4. Спосіб видачі Товарів/передачі Послуг:

5.4.1. Товари/Послуги можуть бути отримані Покупцем/Замовником безпосередньо у Продавця/Виконавця та/або ВіЯр в обраному пункті видачі Товару/передання Послуг;

5.4.2. Товари/Послуги можуть бути отримані в місці, якщо це можливо за вказаною Покупцем/Замовником або адресою.

5.5. Для отримання Замовлення згідно п.5.4.1.та 5.4.2. Договору Покупець для ідентифікації зобов’язаний надати Продавцю/Виконавцю та/або ВіЯр або його уповноваженому представнику в пункті видачі Товарів/надання Послуг оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу предʼявника та вказати номер Замовлення, або замість зазначених вище документів інший ідентифікатор, який буде йому відправлений по телефону та/або електронній пошті, які Покупець/Замовник вніс при реєстрації на Сайті. Ризики не збереження такого ідентифікатора або його використання третьою особою несе Покупець/Замовник.

5.6. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр може виконати Замовлення – поставити замовлений Товар/Послуги в пункт видачі Товарів раніше строку, що встановлений цим Договором, про що інформує Покупця/Замовника відповідним повідомленням по телефону та/або електронній пошті, які Покупець вніс при реєстрації на Сайті.

5.7. Об'ємні одиниці товару та великогабаритний товар може бути поставлений Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр на індивідуальних умовах, які узгоджуються із Покупцем/Замовником, про що Продавець/Виконавець та/або ВіЯр окремо повідомляє Покупця/Замовника по телефону та/або електронній пошті, які Покупець вніс при реєстрації на Сайті.

5.8. В момент отримання Товару/Послуг Покупець/Замовник повинен перевірити комплектність, якість та відповідність Товару/Послуг, та супровідні документи на Товар/Послуги.

5.9. Разом із замовленими Товарами/Послугами Продавець/Виконавець та/або «ВіЯр» надає Покупцю/Замовнику супроводжувальну документацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, кінцевому споживачу, а саме: накладну/акт тощо.

Покупець/Замовник погоджується з тим, що супроводжувальна документація буде надаватися Продавцем/Виконавцем та/або «ВіЯр» через її направлення по телефону та/або електронною поштою, які Покупець вніс при реєстрації на Сайті.

У разі відсутності претензій з боку Покупця/Замовника протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту відправлення Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр супроводжувальної документації, у спосіб зазначений вище є одночасно підтвердженням Покупця/Замовника:

  • його згоди на отримання від Продавця/Виконавця та/або ВіЯр Товару/Послуг в найменуванні та/або асортименті, що зазначені в накладній;
  • підтвердженням факту прийому від Продавця/Виконавця та/або ВіЯр Товару по їх кількості та якості, стану пакування, тощо;
  • отримання якісно наданих Послуг із придбаним Товаром.

6. Відмова від отримання Товару. Порядок повернення Товару.

6.1. Покупець/Замовник має право на повернення Продавцеві/Виконавцю та/або ВіЯр Товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець/Замовник має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики.

Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України, зокрема товар нарізаний або розкроєний під розмір, визначений Покупцем/Замовником обміну і поверненню не підлягає.

6.2. Продавець/Виконавець має право відмовити Покупцю/Замовнику у поверненні Товарів, придбаних на Сайті, у разі, якщо Покупцем/Замовником будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів (зокрема, вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», а також у разі, якщо чинним законодавством не передбачено право Покупця на повернення таких товарів згідно Постанови КМУ № 172 від 19.03.1994 року та/або умов цього Договору.

6.3. Покупець/Замовник має право на повернення Продавцеві/Виконавцю та/або ВіЯр Товару згідно п.6.1.:

6.3.1. При отриманні Товару в пункті видачі Товарів Продавця/Виконавця та/або ВіЯр;

6.3.2. При отриманні Товару до місця, за вказаною Покупцем/Замовником адресою.

6.4. У разі, якщо Покупець/Замовник має намір повернути Товар згідно умов цього Договору, він зобов’язується передати Товар, від якого він відмовляється, Продавцю/Виконавцю та/або ВіЯр або його уповноваженому представнику в пункті видачі Товару Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, що знаходиться за адресою отримання Товару та заповнити відповідні документи, що будуть надані Продавцем/Виконавцем та/або Віяр.

Продавець здійснює повернення коштів Покупцю/Замовнику на банківську карту Покупця/Замовника, з якої було списано кошти в оплату за Товари в межах строків, встановлених чинним законодавством України не пізніше 7 календарних діб з моменту повернення Товару. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, здійснюється за рахунок Покупця/Замовника та Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр Покупцеві/Замовнику не відшкодовується

6.5. Повернення Товару здійснюється Покупцем/Замовником Продавцю/Виконавцю та/або ВіЯр в пункті видачі Товару, що зазначений на Сайті з 9:00 по 18:00.

6.6. У разі, якщо Покупець/Замовник з будь-яких причин відмовляється заповнити документи на повернення Товарів, визначені п.6.4. цього Договору, Продавець/Виконавець та/або ВіЯр має право відмовити Покупцю/Замовнику у поверненні Товарів.

6.7. У разі, якщо Покупець/Замовник з будь-яких причин не забирає Замовлений Товар протягом 14 календарних днів з дати направлення Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр повідомлення про доставку Замовлення (не враховуючи дату направлення) та готовність його видачі Покупцю/Замовнику, вважається, що Покупець/Замовник відмовився від Замовлення і Продавець/Виконавець та/або ВіЯр анулює його. Кошти сплачені Покупцем/Замовником за таке Замовлення повертаються Покупцю/Замовнику на банківську карту, рахунок Покупця/Замовника, вказаних в заяві Покупця в межах строків, встановлених чинним законодавством України не пізніше 14 календарних діб).

За Товар нарізаний або розкроєний під розмір, визначений Покупцем/Замовником кошти поверненню не підлягають.

Максимальний строк зберігання становить 14 календарних днів від дати повідомлення.

6.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр.

6.9. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр за умови надання Покупцем/Замовником документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, що міститься на Сайті Інтернет магазину.

6.10. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Порядок пред’явлення претензій/скарг.

7.1. У разі наявності претензій/скарг у Покупця/Замовника до якості поставлених Товарів/наданих Послуг Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр, що були замовлені на Сайті, або інших питань, що виникають у Покупця/Замовника в рамках отримання Товарів, замовлених на Сайті, Покупець/Замовник може звернутися шляхом направлення письмового запиту/скарги/претензії за адресами:

  • ТОВ «ВСМК-ТРЕЙД», м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 16;
  • ТОВ «КЛІФ-ТРЕЙД», м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 16;
  • ТОВ «МКФ-ТРЕЙД», м. Київ, вул. Віскозна, буд. 3;
  • ТОВ «КЛІФ-ТРЕЙД», м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1В.

Шляхом звернення до колл-центру за номером телефону 044-500-57-07 або іншими, які розміщені на Сайті в будь-який день тижня з 8:00 до 18:00.

Шляхом звернення на електрону пошту office@viyar.ua, Viber 050-384-80-30.

8. Конфіденційність та захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації і оформленні Замовлення, заповненні анкети Покупець/Замовник надає Продавцеві/Виконавцю та/або ВіЯр та його партнерам у разі їх участі у забезпечені виконання Замовлення свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця/Замовника інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр інформації, отриманої від Покупця/Замовником, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації Договору купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець/Замовник також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець/Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця/Замовника або невідповідністю її дійсності.

8.4. Використання cookie необхідно для виконання Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр зобов’язань за Договором. Використовуючи cookie Продавець/Виконавець та/або ВіЯр може проводити аутентифікацію та ідентифікацію Покупців/Замовників та/або відвідувачів сайту. Без цих файлів cookie Продавець/Виконавець та/або ВіЯр не зможе розпізнати Покупця/Замовника та/або відвідувача Сайту, а Покупець/Замовник або відвідувач Сайту не зможете отримати доступ до особистого кабінету на Сайті та зробити Замовлення. Також, cookie допомагають Продавцю/Виконавцю та/або ВіЯр підтримувати безпеку наданих Покупцем/Замовником або відвідувачем Сайту персональних даних.

8.4.1. Файли cookie дозволяють персоналізувати онлайн-історію Покупця/Замовника або відвідувача Сайту на Сайті Продавця. Вони дозволяють Продавцю пам'ятати уподобання Покупця/відвідувача Сайту та Покупцю/відвідувачу Сайту, відповідно, не потрібно повторно вводити інформацію, яка вже була надана. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр також використовує файли cookie для збору інформації (наприклад, популярних сторінок, шаблонів перегляду, кліків), яка цікава Покупцям/Замовника або відвідувачам Сайту, для вдосконалення Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр Сайту та проведення дослідження на ринку. Якщо Покупець/Замовник або відвідувач Сайту вирішить видалити ці файли cookie, у Покупця/Замовника відвідувача Сайту буде обмежена функціональність сервісів Продавця/Виконавця та/або ВіЯр на сайті.

8.4.2. Рекламні cookie: Ці файли cookie використовують інформацію про використання Сайту Продавця/Виконавця та/або ВіЯр та інших веб-сайтів, наприклад, інтернет-сторінки, які відвідуються Покупцем/Замовником відвідувачем Сайту, для розміщення реклами, яка більше підходить для Покупця/Замовника або відвідувача Сайту.

8.4.3. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр також має право використовувати cookie третіх осіб, які розміщують такі файли cookie на нашому Сайті для надання послуг, які вони надають (сторонні файли cookie).

8.4.5. Строк дії всіх файлів cookie, що використовуються Сайтом, становить 1 рік.

8.4.6. Можливість заперечення та вилучення файлів cookie. Якщо Покупець/Замовник або відвідувач Сайту не хоче, щоб файли cookie зберігалися на його комп'ютері або хотів би отримати інформацію про їхній вміст, Покупець/Замовник або відвідувач Сайту може запобігти встановленню файлів cookie відповідним налаштуванням свого програмного забезпечення браузера.

8.5. Використання сторонніх рекламних послуг: Сайт Продавця/Виконавця та/або ВіЯр може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Продавець/Виконавець або ВіЯр не несе відповідальності.

Зокрема, Продавець/ Виконавець або ВіЯр не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх інтернет-сайтів, пов'язаних із інтернет-сайтами, на які Покупець/Замовник або відвідувач Сайту може бути спрямований через ці інтернет-сайти. Відповідні провайдери/Власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих інтернет-сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації інтернет-сайтів до певних категорій інтересів у межах використання Покупцем/Замовником або відвідувачем Сайту. Таким чином, обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних цього Договору.

9. Гарантійні зобов’язання.

9.1. Акцептуючи цю Оферту, Покупець/Замовник підтверджує, що:

9.1.1. Укладає Договір добровільно і водночас повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору, вважає умови Договору справедливими та такими, що не обмежують права Покупця жодним чином;

9.1.2. Володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

9.1.3. На момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

9.1.4. Його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

9.1.5. Готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

9.1.6. Не має наміру здійснювати будь-які дії, які нашкодили б діловій репутації Продавця/Виконавця та/або ВіЯр та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами із Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та / або загальноприйнятим нормам моралі;

9.1.7. Його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарській діяльності Продавця/Виконавця та/або ВіЯр , порушити права інтелектуальної власності Продавця/Виконавця та/або ВіЯр, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Продавця/Виконавця та/або ВіЯр;

9.1.8. При здійсненні оформлення Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Покупцем/Замовником, включаючи, але не обмежуючись, іменем Покупця/Замовника та адресою доставки Товарів.

9.1.9. Він/вона ознайомлений(-а) із Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Додатком № 3 до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року.

9.2. Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Продавець/Виконавець та/або ВіЯр гарантує:

9.2.1. Що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення відповідно до усіх вимог Покупця/Замовника, зазначених у відповідному Замовленні. До того ж Продавець/Виконавець та/або ВіЯр не гарантує відсутності певних відхилень від вимог Покупця/Замовника;

9.2.2. У зв'язку з тим, що ціни на товари можуть змінюватися і фактична кінцева сума замовлення може відрізнятися, Продавець/Виконавець та/або ВіЯр зобов’язується попереджувати Покупця/Замовника або погоджувати з ним зміни у Замовленні Покупця/Замовника, зокрема погоджувати заміну будь-якого Товару/Послуг, зміну цін на Товари/Послуги, скасування Замовлення повністю або частково в порядку, встановленому цим Договором;

9.3. В ході виконання Замовлення Продавець/Виконавець та/або ВіЯр здійснить все можливе, але не гарантує:

9.3.1. Що фактично вибрані Товари/Послуги матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті, незважаючи на те, що Продавець/Виконавець та/або ВіЯр доклав всіх можливих зусиль для того, щоб зображення Товарів/Послуг максимально відповідали реальному вигляду відповідних Товарів/Послуг;

9.3.2. Відповідність властивостей Товарів, вибраних Покупцем, очікуванням останнього або опису Товару, наданого його виробником або Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр;

9.3.3. Фактичну наявність вичерпного переліку вибраних Продавцем на Сайті Товарів/Послуг для їх передачі Покупцю/Замовнику на умовах цього Договору.

9.4. За винятком гарантій, прямо зазначених у Договорі, Продавець/Виконавець та/або ВіЯр не надає жодних інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо відповідності результатів виконання Замовлення конкретним цілям Покупця/Замовника, або їх придатності для інших цілей і завдань.

10. Строк дії. Умови зміни та розірвання договору.

10.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

10.2. Договір може бути розірваний:

10.2.1. Будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;

10.2.2. За взаємною домовленістю Сторін.

10.3. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця/Виконавця та/або ВіЯр обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.

11. Відповідальність Сторін.

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр не несе відповідальності:

11.2.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Покупцем/Замовником неповних та/або недостовірних і/або неактуальних даних при оформленні Договору;

11.2.2. За недотримання погодженого з Покупцем/Замовником терміну виконання Замовлення, що відбулося не з вини Продавця/Виконавця та/або ВіЯр;

11.2.3. За шкоду та збитки, що виникли у Покупця/Замовника внаслідок використання Товарів, отриманих у результаті виконання Замовлення;

11.2.4. За відсутність у Продавця/Виконавця та/або ВіЯр технічної можливості здійснити Замовлення через збої в роботі комп’ютерних мереж;

11.2.5. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.

11.3. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності (гарантійному терміні), а також інших позначок датування та маркування Товарів, наведених на фото відповідного Товару на Сайті та на вибраних Покупцем/Замовником Товарах, фактично переданих йому Продавцем/Виконавцем та/або ВіЯр, не є порушенням умов Договору.

11.4. У разі, якщо з якої-небудь причини Продавець/Виконавець та/або ВіЯр не почне виконання Замовлення, або почне таке надання з порушенням строків, відповідальність Продавця/Виконавця та/або ВіЯр за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Покупця/Замовника щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням строку (терміну) виконання Замовлення на відповідний період.

11.5. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за:

а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки і/або упущену вигоду Покупця і/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Продавець/Виконавець та/або «ВіЯр» передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і будь-які наслідки використання (неможливості використання) Покупцем/Замовником вибраної ним форми оплати за виконання Замовлення.

11.6. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Покупцем/Замовник будь-якої з умов Договору.

11.7. Продавець/Виконавець та/або ВіЯр залишає за собою право відмовити Покупцю/Замовнику у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Покупцем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

11.8. Сукупна відповідальність Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Покупця щодо виконання Договору обмежується розміром винагороди Продавця, сплаченої Покупцем в рамках Договору.

11.9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажором).

11.9.1. «Форс-мажор» означає настання події або обставини («Подія непереборної сили»), яка перешкоджає або заважає Стороні виконувати одне або більше своїх договірних зобов'язань за Договором. Сторона не визнається відповідальною за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо вона доведе:

  • що таке невиконання стало результатом перешкоди, що знаходиться поза її контролем;
  • що від неї не можна було розумно очікувати в останній момент підписання договору прийняття до уваги цієї перешкоди або її наслідків для виконання Договору;
  • що вона не могла розумно уникнути або подолати таку перешкоду або, принаймні, її наслідки.

11.9.2. Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком надзвичайних та невідворотних обставин непереборної сили, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (форс-мажорних обставин), як зазначено в пункті 11.9.3. цього Договору, які включають, але не обмежуються такими причинами: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, конфіскація, арешт або знищення вантажів на вимогу військової або цивільної вла

`